string(52) "Honda-Grand-Civic-LX-1990-1991-Serupa-Namun-Tak-Sama"